วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นางสาวโสภิดา ส่งสวัสดิ์
นางสาวโสภิดา ส่งสวัสดิ์ ชื่อเล่นโบตั๋น กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นักศึกษาสาว พูดตรง จริงใจ ใสใส น่ารักอ่ะ


ชื่อ นางสาว โสภิดา  ส่งสวัสดิ์ ชื่อเล่น โบตั๋น กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช